تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل دوازدهم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:57 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل

گزینه درست را انتخاب كنید.
1) دوران بلوغ دختران از چه سنی شروع و در چه سنی پایان می پذیرد؟

الف) 12 تا 16

ب) 11 تا 15

ج) 12 تا 15

د)11 تا 16

2) حد فاصل چه سنی را دوران نوجوانی می گویند؟

الف) 13 تا 16

ب) 12 تا 16

ج) 13 تا 18

د) 12 تا 18

 

3) ایجاد توانایی اداره ی مستقل زندگی از نظر اقتصادی به طوری كه امكان یافتن جایگاه و موفقیت مشخص را در یك نوجوان به دنبال داشته باشد چه نوع بلوغی می گویند؟

الف) جنسی

ب) اجتماعی

ج) جسمی

د) روانی

4) كدام یك موجب بروز صفات ثانویه جنسی می شود؟

الف) هورمون رشد

ب) هورمون جنسی

ج) غدد جنسی

د) عوامل محیطی


5) كدام هورمون موجب بم شدن صدا و رویش موی بدن در مردان می گردد؟ 

الف) استروژن

ب) پروژسترون

ج) تستوسترون

 د) هورمون رشد


6) افزایش رشد استخوان لگن و رویش موی بدن از صفات ثانویه جنسی است كه تحت تاثیر دو نوع هورمون در دختران ایجاد می شود . این دو نوع هورمون كدامند؟  

الف) تستوسترون , استروژن

ب) پروژسترون , استروژن

ج) پروژسترون , تستوسترون

د ) استروژن , هورمون رشد

جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

الف) تغییرات سریع بدنی نوجوانی در دخترها

از پسرها به پایان می رسد.

ب) فرد با تشكیل خانواده و ایفای نقش های مربوط به بلوغ

 سید و است

ج) نوجوان خشم خود را نمی تواند به والدین نشان دهد و در نتیجه با برادر یا خواهر خود بدرفتاری می كند این واكنش چه نام دارد؟

 

عبارات صحیح و غلط را مشخص كنید.

 صحیح        غلط   

الف) با میانه روی در واكنش دفاعی می توان موقعیت سخت را تحمل كرد

           

ب) در پیری تخریب ماده سازی بر ساخت آن برتری می یابد

           

ج) بزرگ شدن سلول، جذب با رشد نام دارد

            

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات