تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل یازدهم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:53 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل

1- گزینه درست را انتخاب كنید
1) اعصاب سمپاتیك جزء كدام دسته اعصاب محسوب می شود؟

الف) خودكار

ب) پیكری

ج) مركزی

د) حسی

 

2) قابلیت نورون در .......... ، هدایت و انتقال پیام عصبی است.

الف) تفسیر

ب) تغییر

ج ) تحریك پذیری

د) تشدید

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) دستگاه عصبی شامل ارتباط متقابل نورون های متعدد بدن است.

       

ب) دستگاه عصبی همواره بین محیط جاندار و و محیط درونی ارتباط برقرار می كند.

       

ج) دندریت ها رشته های كوتاه و آكسون ها رشته های بلند سیتوپلاسمی نورون هستند.

        

3- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف) ماهیت پیام عصبی در طول رشته عصبی

است.

ب) با ترشح هورمون آدرنالین از غده فوق كلیه فعالیت قلب

می یابد

ج) در مهره داران عالی، هورمون

 اثر زیادی در رشد و نمو دستگاه عصبی دارد.

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات