تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل ششم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:46 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سوالات فصل 6

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1) میزان کار انجام شده در واحد زمان

می گویند.

2) در یک ماشین هر چه مدت زمان انجام کار کم تر باشد, توان

است.

3) در هر وسیله, نسبت کار مفید به انرژی داده شده به دستگاه را

می گویند.

4) مزیت مکانیکی اهرم نوع دوم همواره

از یک است.

5) قرقره متحرک اهرم نوع

است.

6) سطح شیب دار متحرک را

می گویند.

7) از ترکیب

و گوه, مته به وجود می آید.

8) دوچرخه یک نوع ماشین

است.

9) در یک چرخ و محور اگر نیروی محرک بر محور و نیروی مقاوم بر چرخ وارد شود آن چرخ و محور با

به ما کمک می کند.

10) اگر در یک ماشین مزیت مکانیکی افزایش یابد, ماشین برای انجام کار به نیروی محرک

نیاز دارد.
 

عبارات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

1) وقتی سرعت اتومبیل افزایش می یابد, بر روی موتور اتومبیل کار انجام شده است.

       

2) همیشه وقتی جسمی در حال حرکت است, حتما کار انجام می شود.

       

3) یک وات توان ماشین است که در مدت یک ثانیه یک ژول کار انجام می دهد.

       

4) در شکل مقابل نیروی مشخص شده کار انجام نمی دهد.

       

5) وقتی جسمی در خلا سقوط آزاد می کند, فقط نیروی جاذبه زمین کار انجام        می دهد.

       

6) وقتی وزنه بردار, وزنه را بالای سر خود نگه می دارد, بر روی وزنه کار انجام         نمی شود.

       

7) قرقره متحرک, علاوه بر افزایش نیرو, جهت نیرو را نیز تغییر می دهد.

       

8) بعضی از ماشین ها مقدار نیرو و مقدار مسافت اثر نیرو را باهم تغییر می دهند.

       

9) پیچ سطح شیب داری است که به دور یک استوانه پیچیده شده است.

       

10) اگر در اهرمی بازوی مقاوم بزرگتر از بازوی محرک باشد مزیت مکانیکی آن بزرگتر از یک است.

       

 


گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) مزیت مکانیکی اهرمی یک است. این اهرم از چه راهی به ما کمک می کند؟

الف) افزایش نیرو
ب) تغییر جهت نیرو
ج) افزایش مسافت اثر نیرو
د) تغییر جهت و افزایش نیرو


2)
کدام یک از وسایل زیر اهرم نوع دوم است؟

الف) الاکلنگ
ب) جاروی فراشی
ج) چرخ دستی
د) دیلم

3) ماشینی از راه افزایش نیرو به ما کمک می کند, مزیت مکانیکی این ماشین چقدر است؟

الف) کمتر از یک
ب) بیش تر از یک
ج) برابر یک
د) صفر


4)
فردی با نیروی 800 نیوتن, طول یک سطح شیب دار 10 متری را در مدت 4 ثانیه طی کرده است. توان این شخص چند کیلو وات است؟

الف) 2
ب)
ج) 200
د) 2000

5) در شکل زیر بازده 50 درصد است. برای جابه جا کردن نیروی مقاوم 8400 نیوتنی, چه نیروی محرکی لازم است؟

الف) 60
ب) 240
ج) 6000
د) 60000


6)
با توجه به شکل مقابل,با صرف نظر از اصطكاك هر گاه بخواهیم وزنه 5 متر جابه جا شود, طناب چقدر باید کشیده شود؟

الف) 30
ب) 20
ج) 6
د) 5

 

7) شعاع یک پیچ 3cm است. این پیچ با 5 بار چرخش 1cm در تخته ای فرو رفته است. مزیت مکانیکی کامل این پیچ چقدر است؟

الف) 10
ب) 30
ج) 50
د) 60

8) بازده ماشینی 80 درصد است. این ماشین با نیروی 500 نیوتنی که 3 متر جابه جا می شود چه وزنه ای را می تواند 20cm جابه جا کند؟

الف) 1500
ب) 1600
ج) 1700
د) 1800

 

9) در کدام یک از گزینه های زیر تبدیل انرژی انجام می شود؟

الف) فنر کشیده شده
ب) چتر بازی در حال سقوط
ج) وزنه آویخته شده
د) فردی که روی صندلی نشسته است.


10)
مزیت مکانیکی کدام یک از ماشین های زیر بیش تر است؟ ماشینی که ....

الف) نیروی مقاوم 20 نیوتنی را با نیروی محرک 5 نیوتنی جابه جا می کند.
ب) نیروی مقاوم 20 نیوتنی را با نیروی محرک 200 نیوتنی جابه جا می کند.
ج) با نیروی 20 نیوتنی وزنه ی 5/2 کیلوگرمی را جابه جا می کند.
د) با نیروی 20 نیوتنی وزنه ی 5 کیلوگرمی را جابه جا می کند.


11)
در کدام مورد زیر کار انجام می شود؟

 

الف) حرکت ماهواره در مدار زمین
ب) حرکت زمین به دور خورشید
ج) سر خوردن روی سطح بدون اصطکاک
د) چرخش سنگ قلاب به دور دست.

 


12)
کدام یک از افراد زیر کار بیش تری انجام می دهند. شخصی که .......

الف) وزنه ی 200 نیوتنی را در ارتفاع 2 متری سطح زمین نگه داشته باشد.
ب) وزنه ی 200 نیوتنی را به اندازه 2 متر روی زمین می کشد و نیرو سنج نیروی 5 نیوتن را نشان    می دهد.
ج) جسمی به جرم 20 کیلوگرم را به اندازه 3 متر به طور افقی روی زمین جابه جا می کند.
د) وزنه ی 200 نیوتنی را تا ارتفاع 2 متر به طرف بالا حرکت می دهد.

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات