تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل سوم علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:41 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi
سؤالات فصل 3

 

1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف: آثار جانداران در بین سنگ ها  گویند.
ب: در عمل جهش تغییر در ساختمان صورت می گیرد
ج: مناسب ترین محیط آبی جهت تشكیل فسیل می باشد.
د: بیش ترین شواهد زمین شناسی بین سنگ های می باشد.

 

 

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف:در رسوبگذاری لایه های زیرین قدیمی تر از لایه های بالایی است.

       

ب: بیش تر جانداران بر اثر عوامل محیطی دچار جهش می شوند.

       

 

 

- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

3) انتخاب طبیعی نظریه كدام دانشمندان است.

 

الف: لامارك
ب: داروین
ج: ویسمن
د: دووریس

 

4) یافته شدن فسیل مرجان در یك منطقه نشان دهنده چه محیطی در گذشته است.

 

الف: رودخانه
ب: دریای عمیق
ج: دریای گرم و كم عمق
د: دریاچه آب شور

 

5) كدام گزینه ها كاربر فسیل ها می باشد؟

 

الف: تامین انرژی
ب: تعیین آب و هوای گذشته
ج: تشخیص شور یا شیرینی آب دریا
د: هر سه مورد

 

6) كدام عامل زیر موجب ایجاد جهش در جانداران می شود؟

 

الف: مواد رادیو اكتیو
ب: داروها
ج: مواد شیمیایی
د: هر سه مورد


7) چه موقع لایه های رسوبی دلیل معتبری برای تعیین سن رسوبات نمی باشد.

الف: وقتی لایه ها دچار چین خوردگی شده باشند.

ب: وقتی لایه ها یكنواخت و بدون چین خوردگی باشند.

ج: وقتی لایه ها تحت فشار زیاد قرار بگیرند.

د: وقتی درون لایه ها فسیل پیدا شود.

 

8) فكر انتخاب طبیعی از آن جا در ذهن داروین ریشه گرفت كه مشاهده كرد:

 

الف: تعداد والدین با فرزندان برابر است.
ب: تعداد فرزندان بیش تر از تعداد والدین
ج: بین جانوران رقابت وجود داشت
د: زندگی از ساده به پیچیده تحول یافته است.

 

9) كدام خرگوش در محیط بیابانی شانس زنده ماندن بیش تری دارد.

 الف: خرگوش قهوه ای با گوش های كوتاه
ب: خرگوش قهوه ای با گوش های بلند
ج: خرگوش سفید با گوش های كوتاه
د: محیط در زندگی خرگوش تاثیر ندارد.

 

10)وجود کدام عوامل زیر از تشکیل فسیل جلوگیری می کند.

 الف: رسوبات دانه ریز
ب: خاکستر آتشنشان
ج: جانداران تجزیه کننده
د: یخچالهای طبیعی

 

 

 

11) برای هر عبارت، كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف: رشته هایی كه در هسته سلول قرار دارند
ب: تغییر این ماده موجب جهش می شود
ج: ذخیره آب در ریشه كاكتوس نشانه این واقعیت است
د: سبقت گرفتن یك جاندار از همنوع خود جهت زنده ماندن

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات