تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل اول علوم سوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : سه شنبه 4 بهمن 1390 | 10:39 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون بخش اول


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات را كامل كنید.

 
الف) به مجموع تعداد پروتنها و نوترونهای یك اتم می گویند
ب) ایزوتوپهای یك عنصر خواص یكسانی دارند
د) در مدل اتمی الكترونها بر روی مدارهای متحدالمركزی به دو هسته می چرخند


2- برای هر عبارت كلمه مناسب را انتخاب كنید.

الف) شكل اتمهای مواد مختلف متفاوت است.

ب) بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشكیل می دهد.

ج) الكترونهای اتم بر روی مدارهای متحدالمركزی در حال چرخش هستند.

د) اتم مانند كره ای توپر و ساچمه مانند است.

ه) الكترونهای اتم در خمیری از بارهای مثبت پراكنده اند.

3- جملات درست و غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) بروتون و نوتروژن دارای جرم مساوی و بار الكتریكی ناهمنام هستند

       

ب) اتم هیدروژن با نماد دارای یك پروتون ، یك الكترون و یك نوترون است

       

ج) در یك اتم پروتونها تعیین كنند، نوع اتم هستند

       


4- گزینه درست را مشخص كنید.

1- سدیم دارای عدد اتمی 11 و تعداد توترونهای 12 می باشد؟

    به ترتیب تعداد پروتون و عدد جرمی آن عبارتند از:

الف) 12و11

ب) 12و23
ج) 11و23
د) 11و12


2- كدام عنصر با عنصر ایزوتوپ است؟

الف)
ب)
ج)
د)


3- دو ایزوتوپ و در كدامیك از موارد زیر با هم اختلاف دارند؟

الف) تعداد پروتون
ب)تعداد الكترون
ج) خواص شیمیایی
د) چگالی

4- تعداد ذرات در اتم در كدام گزینه درست است؟

الف) n=16 , P=15 , e=15
ب) n=17 , P=15 , e=16
ج) n=16 , P=31 , e=15
د) n=31 , P=16 , e=15

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات