تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل دوازدهم علوم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : یکشنبه 2 بهمن 1390 | 10:45 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 12


1- گزینه مناسب را انتخاب كنید.

 

1) در كدام گیاه آب و املاح و مواد غذایی از طریق انتشار انتقال می یابد؟

الف: خزه

ب: سرخس

ج: كاج

د: ذرت


2) كدام گیاه از طریق هاگ زیاد می شود.

الف: كاج

ب: تمشك

ج: سرخس

د: پیاز خوراكی


3) كدام یك از ویژگی های گیاهان تك لپه است؟

الف: رگ برگ غیر موازی

ب: اجزای گل مضربی از 2 یا 5

ج: برگ های پهن

د: برگ توسط غلاف به ساقه متصل است.


4) دانه كدام گیاه در داخل میوه پنهان است؟

الف: كاج

ب: سرخس

ج: ذرت

د: سرو


5) كار اصلی ریشه گیاه چیست؟

الف: نگهداری گیاه در خاك

ب: جذب آب و املاح معدنی

ج: نگهداری مواد غذایی

د: انتقال مواد

 

6) با عمل فتوسنتز كدام ماده ساخته می شود؟

الف: كربن دی اكسید

ب: آب

ج: قند گلوكز

د: نشاسته

 


2- جملات صحیح  و جملات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف) مواد قندی اولین مواد ساخته شده عمل غذاسازی گیاه است.

       

ب)محصول عمل فتوسنتز، آب وكربن دی اكسید است.

       

ج) كربن دی اكسید لازم برای عمل غذاسازی از طریق روزنه های برگ تأمین می شود.

       

د) در بعضی از گیاهان بیابانی عمل غذاسازی به وسیله ساقه صورت می گیرد.

       

ه) خزه ها قدیمی ترین گیاهان روی خشكی محسوب می شود.

       


3- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) دانه در داخل میوه پنهان است.

ب) ریشه و ساقه و برگ واقعی ندارند.

ج) ریشه و ساقه و برگ دارند اما گل ندارند.

د) دانه روی پولك مخروط تشكیل می شود.


4- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

هاگدان - هاگینه - دانه - هاگ - بازدانه - نهان دانه - چوبی - آبكشی

الف) سلولی كه می تواند به تنهایی رشد كند و گیاه كامل به وجود آورد نام دارد.

ب) هر یك از برآمدگی های قهوه ای رنگ سطح برگ سرخس نام دارد.

ج) گیاهان فراوان ترین گیاهان روی زمین هستند.

د) شیره خام از طریق آوند انتقال می یابد.

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات