تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل یازدهم علوم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : یکشنبه 2 بهمن 1390 | 10:43 ق.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 11


1- گزینه درست را انتخاب كنید.

 

1) كدام جاندار قلب سه حفره ای دارد؟

الف : ماهی استخوانی

ب: سمندر

ج: سوسمار

د: مرغابی


2) ساختمان بدن كدام جاندار نسبت به سایر جانداران ساده تر است؟

الف: مرجان

ب: كرم حلقوی

ج: عقرب

د: حلزون3) انواع كدامیك از بندپایان نسبت به سایر گونه ها زیادتر است؟

الف: عنكبوت ها

ب:سخت پوستان

ج: حشرات

د: هزارپایان


4) كدام جاندار تقارن شعاعی دارد؟

الف: خرچنگ پهن

ب: خیار دریای

ج: ماهی دهان گرد

د: كرم خاكی

 


2- پاسخ جملات زیر را با بلی یا خیر مشخص كنید.

 بلی           خیر    

 

پوست بدن پستانداران از مو، پر شده است.

            

 پرندگان جانورانی خون گرم هستند.

            

لاك پشت ها از رده خزندگان هستند.

            

 وزغ ها قلب چهار حفرده ای دارند.

            

 


3- با توجه به ترتیب پیشرفتگی جانداران ، هر یك از جانداران زیر را بر روی ستون قرار دهید

 

 

 

4- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف: اغلب به صورت كلونی زندگی می كنند.

ب: پاهایی پارو مانند دارند.

ج: فراوان ترین بی مهره ها هستند.

د: در درون بدن آنها دستگاه گردش آب وجود دارد.

ه: بازوهای اطراف دهان دارای سلول زهری است.

 


5- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

 دوزیستان             پستانداران

الف: مراحل رشد نوزاد در آب است

                       

ب: دمای بدن ثابت دارند  

                       

ج: قلب چهار حفره ای كامل دارند

                       

د: پوست بدن پولك و تخم ندارند

                       

ه: قدرت یاگیری آنها بسیار زیاد است  

                       

و: قلب سه حفره ای دارند

                       

ز: گلبول قرمز خون هسته ندارند

                       

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات