تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل نهم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:54 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سوالات فصل


1- جملات علمی زیر را با كلمات داده شده كامل كنید.

 

چشمه- قنات- رسوب- آبرفت- یخ- اقیانوس- كوهستانی- دشت ها

الف: بیش تر آب شیرین ذخیره شده در روی زمین به صورت

است.

ب : به مواد درشت و ریزی كه توسط رود حمل می شوند

گویند.

ج: بیرون آمدن خود به خود آب به سطح زمین را

گویند.

د: سرچشمه بیشتر رودها در مناطق

است.

 

 

2- پاسخ جملات زیر را با بلی یا خیر مشخص كنید.

بلی          خیر     

الف: گیاهان سبز موجب افزایش ذخیره آبهای زیر زمینی می شوند.

            

ب: بیش از دو سوم آب شیرین جهان در اقیانوس می باشد.

            

ج: بعضی از سنگ ها و خاك رس تقریباً غیر قابل نفوذ آب هستند.

            

د: تأثیر آب بر روی سنگ های آهكی گاهی موجب تشكیل غار می شود.

            

هـ: مقدار شوری تمام دریاچه ها و اقیانوس ها با هم یكسان است.

            

 


3- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

 

1) كدام گزینه در مورد كوه یخ صحیح است.

الف: قطعات بزرگ یخ شناور در اقیانوس را كوه یخ گویند.

ب: همان یخچال های قطبی كه در زمین قرار دارند.

ج: برف و یخ های قله كوه ها را گویند.

د: كوههایی كه دمای آن ها همیشه زیر صفر است.


2) كدام عامل باعث می شود كه مقدار آب جاری كم شود؟

الف: زیادی شیب زمین

ب: بارندگی شدید

ج: نبودن پوشش گیاهی

د: نفوذ پذیری خاك


3) اگر یك لیتر آب دریا را بجوشانیم چند گرم نمك های مختلف ایجاد می شود و چه مقدار آن نمك خوراكی است.

الف: 27-25

ب: 35-27

ج: 35-17

د: 17-35


4) محل قرار گرفتن لایه های آبدار در زیر زمین در كجا قرار دارد.

الف: روی لایه نفوذپذیر و زیر لایه نفوذ ناپذیر

ب: زیر لایه نفوذپذیر و روی لایه نفوذ ناپذیر

ج: روی هر دو لایه قرار دارد.

د: زیر هر دو لایه قرار دارد.


5) میزان شوری آب دریا در كدام منطقه كمتر است.

الف: قطب شمال

ب: قطب جنوب

ج: استوا

د: دو طرف خط استوا


6) كدام یك از موارد زیر باعث آلودگی آب می شود.

الف: حمل گل و لای توسط رودخانه ها به دریا

ب: عبور رودخانه از مناطق آهكی و انتقال این مواد به دریا

ج: بكار بردن كود های شیمیایی و سموم دفع آفات در كشاورزی

د: افزایش ناگهانی مقدار آبزیان در دریا


7) چه موقع موج دریا انرژی زیادتری تولید می كند و موجب تخریب می گردد.

الف: وقتی به ساحل نزدیك می شود.

ب: وقتی از ساحل دور می شود.

ج: در مناطق عمیق دریا حركت می كنند.

د: وقتی به كف دریا برخورد كرده و شكسته شود.


8) بیش تر آلودگی آب دریا مربوط به كدام منطقه است؟

الف: مناطق ساحلی

ب: مناطق عمیق

ج: اقیانوس ها

د: مناطق كم عمق


9) از بین بردن جنگل ها چه تأثیری بر آبها داد؟

الف: آبهای زیر زمینی كاهش و آبهای جاری افزایش می یابند.

ب: آبهای زیر زمینی زیاد و آبهای جاری كم می شوند.

ج: آبهای جاری و زیر زمینی هر دو كاهش می یابند.

د: تأثیری بر مقدار آبها ندارند.


10) به نظر شما كدام موارد زیر بیش تر موجب آلودگی محیط زیست می شود؟

الف: استفاده از ظروف یك بار مصرف

ب: ریختن پوست میوه ها و سبزیها در رودخانه

ج: ریزش شاخ و برگ درختان درون آب رودخانه ها

د: ریختن كاغذ های باطله در آب  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات