تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل هشتم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:52 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سئوالات فصل


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات علمی زیر را كامل كنید.

نقطه شبنم- نقطه انجماد- بخار آب- آب- اكسیژن- سیروس- كومولوس- Co2 - استراتوس- نیتروژن

الف: در تحولات آب و هوا و تولید باران  دخالت كامل دارد.

ب: مهمترین ، ماده ای كه در طبیعت به هر سه حالت و جود دارد  است.

ج: ابرهای  در اثر بالا رفتن سریع هوا تشكیل می شود.

د: دمائی كه در آن رطوبت هوا به حد اشباع برسد   گویند.2- پاسخ جملات زیر را با بلی یا خیر مشخص كنید.

بلی           خیر   

الف) هوای سرد، بخار آب بیشتری نسبت به هوای گرم دارد.

            

ب) بخشی از چرخه آب ممكن است در بدن انسان باشد.

            

ج) حدود 90 درصد بخار آب در ارتفاع 5 كیلومتری زمین است.

            

د) ابرهای سیروس در ارتفاع بالا تشكیل شده و تولید بارندگی می كنند.

            3- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) بیشترین گاز موجود در هوا كدام است؟

الف: اكسیژن

ب: هیدروژن

ج: اوزون

د: نیتروژن


2) گاز اوزون شكل دیگری از مولكول های ............ می باشد.

الف: آرگون

ب: هیدروژن

ج: اكسیژن

د: ازت


3) از كدام اعمال زیر مولكول آب تولید نمی شود؟

الف: تعرق گیاهی

ب: تنفس انسان

ج: سوختن چوب

د: گوارش غذا


4) كدام نیرو از حركت قطرات ریز آب به سمت زمین جلوگیری می كند؟

الف: تكیه گاه

ب: گرانش

ج: مولكولی

د: اصطكاك


5) اقزایش كدام ماده در هوا موجب گرم شدن زمین می گردد.

الف: نیتروژن

ب: اكسیژن

ج: كربن دی اكسید

د: اوزون6) كدام یك از موارد زیر جزء شرایط بارش نمی باشد.

الف: باید هوا از بخار آب اشباع شود.

ب: دمای هوای مرطوب كاهش یابد.

ج: یك جسم جامد برای تشكیل هسته مركزی لازم است.

د: دمای هوای محیط باید افزایش یابد.


7) مقدار بخار آب موجود در هوا در كدام مناطق بیش تر است؟

الف: نواحی خشك و بیابانی

ب: نواحی مرطوب استوائی

ج: قطب شمال

د: قطب جنوب


4- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

الف: اگر دمای هوا به زیر نقطه شبنم برسد این بارش ایجاد می شود.

ب: از قطرات ریز آب در نزدیكی سطح زمین ایجاد شود.

ج: از سرد شن بخار آب در ارتفاعات بالا بوجود می آید.

د: این ماده در اتمسفر از برخورد اشعه فوق بنفش به زمین جلوگیری می كند.


5- كدام نمودار رابطه كربن دی اكسید و دما را در اتمسفر زمین نشان می دهد.

                                                                                             

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات