تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل چهارم اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 4

1- جملات زیر را با استفاده از كلمات موجود، كامل كنید.

الف) به موادی كه تنها از یك جزء تشكیل شده باشد می گویند.

ب) هر ماده ای كه به هنگام تشكیل محلول تغییر حالت دهد است.

ج) در مخلوط های اجزاء سازنده بطور یكنواخت در همه جا پخش شده اند

د) عناصری كه رسانای برق و گرما و چكش خوار باشند جزء محسوب می شوند.


2- جملات درست و غلط را مشخص سپس علت نادرستی جمله غلط را بنویسید.

صحیح     غلط  

الف) آب مقطر یك ماده خالص است. زیرا تنها از مولكول های آب تشكیل شده است.

         

ب)هرچه محلول سیر شده شكر در آب سریعتر سرد شود بلورهای درشت تری تشكیل می شود.

         

ج) ماهیها در آب سرد اكسیژن كمتری در اختیار دارند.

       


3-

الف) هر خاصه مربوط به كدام ماده است؟ انتخاب كنید.

1) چكش خوار و شكل پذیر است.

2) نارسانای برق و گرماست.

3) در 100 درجه می جوشد.


ب) برای جداسازی اجزاء هر مخلوط كدام راه مناسب تر است؟ انتخاب كنید.

1) مخلوط آب نمك

2) الكل در آب

3) آب گل آلود

3) نفت در آب


4- جدول زیر را كامل كنید.

نوع محلول

نمونه

حل شونده حلال

جامد در مایع

شكر در آب

مایع در مایع

گاز در مایع


5- گزینه درست را مشخص كنید.

1) در عمل تقطیر مواد را بر اساس اختلاف در كدام خاصه می توان از یكدیگر جدا كرد؟

الف) جرم حجمی

ب) فعالیت شیمیایی

ج) قابلیت انحلال

د) نقطه جوش


2) در كدام مورد كاهش دمای آب حلالیت را افزایش می دهد؟

الف) نمك در آب

ب) شكر

ج) اكسیژن در آب

د) الكل در آب


3) مخلوطی كه از چند مایع كه نقطه جوش نزدیك به هم دارند را به كدام روش از هم جدا می كنند؟

الف) سرریز كردن

ب) قیف جدا كننده

ج) تقطیر ساده

د) تقطیر جزء به جزء


4) كدامیك از مواد زیر اگر بین دو نقطه A و B قرار گیرند لامپ روشن می شود؟

الف) سرب

ب) ید

ج) نمك طعام

د) گوگرد


5) برای جداسازی اجزاء كدامیك از مخلوط های زیر می توان از كاغذ صافی استفاده كرد؟

الف) آب نمك

ب) گچ در آب

ج) آب و الكل

د) نفت خام  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات