تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات علوم فصل اول اول راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : دوشنبه 12 دی 1390 | 10:43 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

آزمون فصل 1


1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

گاز- چرخشی- انتقالی- كمتر- جامد- بیشتر- ارتعاشی

الف) جنبش ذرات ماده در حالت مایع كمتر از حالت

است.

ب) وقتی ماده ای گرم می شود حركت مولكول های آن

می شود.

ج) تكان خوردن مسافران اتوبوس بر روی جاده ناصاف مثالی ازحركت

ذرات ماده است.2- جملات درست و غلط را مشخص كنید.

درست    غلط   

الف) هر چه فاصله بین مولكول های یك ماده كمتر باشد تراكم پذیری آن بیشتر است.

       

ب) شكل زیر نشان دهنده یك عنصر است.  

       3- گزینه درست را  مشخص كنید.

1) تراكم پذیری كدام یك از مواد زیر از همه بیشتر است؟

الف) آب

ب) اكسیژن

ج) آهن

د) چوب2) حركت كدام یك از ذرات زیر از نوع غلتیدن است؟

الف) هیدروژن 

ب) كلر

ج) گوگرد

د) جیوه3) مولكول كدامیك از موارد زیر از اتمهای یكسان تشكیل شده است؟

الف) آب

ب) كربن دی اكسید

ج) نیتروژن

د) الكل


4-برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

الف- مولكول های آن روی هم سر می خورند.

ب- مولكول های آن در جای خود می لرزند. 

ج- مولكول ها آزادانه به هر طرف حركت می كنند.

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات