تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل چهاردهم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 04:14 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل

جملات زیر را با كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف) بیشتر آب اضافی بدن توسط

از بدن دفع می شود.

ب) در داخل شش , هر نایژه انشعابات زیادی پیدا می كند كه

نام دارد.

ج) تنفس , شامل دو مرحله ی دم و

است.

د) هوا پس از عبور از

وارد نای می شود.

ه) قطر نای تقریبا با مری برابر است ولی به علت وجود

باز است.

عبارات صحیح و غلط را مشخص كنید.

 صحیح        غلط   

الف) علت تبادل گازها در بین شش ها و خون , پدیده ی انتقال فعال است.

           

ب) انرژی بدن از اكسایش گلوكز و لیپید ها در درون سلول ها تامین می شود.

           

ج) اغلب آب بدن از طریق ادرار دفع می شود.

           

گزینه درست را انتخاب كنید.
غده های دیواره ی لوله های تنفسی كدام ماده را ترشح می كنند ؟

الف) آنزیم

ب) مایع ضد عفونی

ج) مایع مخاطی

د) لیزوزیم

 كدام رگ خون را به كلیه ها می آورد؟

الف) سرخرگ

ب) سیاهرگ

ج) مویرگ

د) سیاهرگ باب

كدام ماده در ادرار فرد سالم وجود ندارد؟

الف) اوره

ب) یون سدیم

ج) آب

د) پروتئین

پزشك با دیدن كدام ماده در ادرار به وجود بیماری پی می برد؟

الف) نمك

ب) اوره

ج) آب

د) گلوكز

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات