تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل دوازدهم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 04:11 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل

جملات زیر را با كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف) گاز های تنفسی اكسیژن و كربن دی اكسید را انتقال می دهد.

ب) نوعی پروتئین است كه بر روی گلبول قرمز قرار دارد .

ج) مایع زلال و شفافی است كه ذرات خون در آن شناورند.

د) خودشان می توانند فعال باشند و به همه جای بدن بروند .

ه) سلول های بسیار كوچكی هستند كه هسته ندارند و عمر بسیار كمی دارند.


گزینه درست را انتخاب كنید.
اكسیژن با كدام ماده تركیب می شود و به وسیله خون به سراسر بدن منتقل می شود؟

الف) پلاسما
ب) گاماگلوبولین
ج) هموگلوبین
د) گلبول سفید


نوعی از گلبول سفید با ترشح ماده ای به نام ................با میكروب ها مبارزه می كند.

الف) لنف
ب) هیستامین
ج) هپارین
د) پادتن


كدام گروه خونی بهترین دهنده ی خون به گروه های خونی دیگر است ؟

الف) O
ب) A
ج) AB
د) B


این سلول پادتن تولید می كند؟

الف) نوتروفیل
ب) ائوزینوفیل
ج) مونوسیت
د) لنفوسیت


برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) انتقال گاز های تنفسی را بر عهده دارد می دهد.

ب) نوعی پروتئین است كه بر روی گلبول قرمز قرار دارد.

ج) ذرات خون در آن شناوراند.

د) خودشان می توانند فعال باشند و به همه جای بدن بروند.

ه) با فعالیت خود فیبرینوژن را به فیبرین تبدیل می كنند.
  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات