تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل نهم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 04:07 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل

برای هر عبارت گزینه مناسب را انتخاب كنید.

الف) دارای كلروفیل یا سبزینه است و در فرآیند فتوسنتز كاربرد دارد.

ب) جنس آن از سلولز است و موجب استحكام سلول می شود.

ج) ساختاری است كه بر ورود و خروج مواد نظارت دارد و بسیار نازك است.

د) فضای داخلی سلول كه در آن اندامكهای سلولی وجود دارد.

ه) سوخت و ساز غذا در درون سلول توسط این اندامك صورت می گیرد.


گزینه درست را انتخاب كنید
1- وقتی یك سلول گیاهی در آب قرار می گیرد

الف) چروكیده و نرم می شود
ب) متورم و محكم می شود
ج) متلاشی می شود
د) فرقی نمی كند

2- ماده اصلی تشكیل دهنده غشاء سلول كدام ماده است ؟

الف)لیپید
ب) آب
ج) مواد معدنی
د) پروتئین


3- اكسایش مواد غذایی در كدام اندامك سلولی صورت می گیرد ؟

الف) هسته
ب) دستگاه گلژی
ج) میتوكندری
د) شبكه ی اندوپلاسمی

4- فعالیت سلول ها توسط كدام یك كنترل می شود ؟

الف) پوسته
ب) هسته
ج) سیتوپلاسم
د) شبكه ی اندوپلاسمی

5- برای هر یك از عبارات زیر یك كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) ساختاری است كه سلول را كنترل می كند و در صورت عدم وجود آن عمر سلول كوتاه تر است.

ب) دارای كلروفیل یا سبزینه است و در فرایند فتوسنتز كاربرد دارد.

ج) جنس آن از سلولز است و موجب استحكام سلول می شود.

د) ساختاری است كه بر ورود و خروج مواد نظارت دارد و بسیار نازك است.

ه) فضای داخلی سلول كه در آن اندامكهای سلولی وجود دارد.

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات