تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل هشتم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 04:04 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi

سؤالات فصل


1- با استفاده از كلمات داده شده جملات علمی زیر را كامل كنید.

 

الف: مهمترین مواد معدنی خاك ذرات

می باشد.

ب: منبع اصلی نیتروژن لازم برای گیاهان

است.

ج: تغییرات حاصل از آب و هوا را بر روی سنگ ها

گویند.

د: كانی های

زودتر با آب واكنش شیمیایی انجام می دهند.


2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف: رشد بلورهای ثانویه موجب تغییرنوع سنگ می شود.

       

ب: بیش تر گیاخاك موجود در خاك در افق B قرار دارد.

       

ج: گلسنگ ها برای رشد خود به خاك احتیاج ندارند.

       

د: گیاهان خاصیت اسیدی خاك را كاهش می دهند.

       

3- گزینه صحیح را انتخاب كنید.
1) بر اثر هوازدگی شیمیایی سنگ گرانیت كدام ماده حاصل می شود؟

الف: رس
ب: هالیت
ج: ماسه
د: ژیپس

2) جنبش كند مواد در دامنه زمین های كم شیب را ........... گویند.

الف: زمین لغزه
ب: خزش
ج: چین خوردگی
د: گسل

3) از نظر داشتن مواد محلول كدام خاك غنی تر است؟

الف: جنگل
ب: علفزار
ج: مرداب
د: بیابان

4) كدام ماده در هوازدگی شیمیایی سنگ های آهن دار بیش تر دخالت دارد؟

الف: كربن دی اكسید
ب: نتروژن
ج: اكسیژن
د: هیدروژن

4- برای هر عبارت كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) معمولاً در زیر افق های خاك قرار دارد.

ب) این ماده در جو موجب تولید باران اسیدی می شود.

ج) ماده ای در سطح خاك كه حاصلخیزی خاك به آن بستگی دارد.

د) افزایش این ماده قابلیت نفوذ آب و هوا را در خاك كم می كند.

 



  • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات