تبلیغات
آموزش و تفریحی - سوالات فصل پنجم علوم دوم راهنمایی

Pichak

جدول لیگ برتر ایران

مشاهده جدول کامل لیگ برتر ایران
تاریخ : شنبه 10 دی 1390 | 03:59 ب.ظ | نویسنده : amirreza abedi
سؤالات فصل 5

 

1- جملات زیر را با استفاده از كلمات داده شده كامل كنید.

 

الف: بیش ترین آگاهی انسان از درون زمین از طریق می باشد.
ب: جنس هسته زمین بیش تر از نیكل و است.
ج: قسمت سخت گوشته همراه با پوسته را گویند.
د: داغ ترین قسمت زمین می باشد.

 

 

2- عبارات صحیح و عبارات غلط را مشخص كنید.

صحیح     غلط   

الف: ضخامت پوسته در زیر قاره ها بیش تر از زیر اقیانوس ها است.

       

ب: تمام مواد تشكیل دهنده هسته زمین بر اثر گرمای زیاد به صورت مایع هستند.

       

ج: جنس لایه زیرین پوسته قاره ای شبیه مواد تشكیل دهنده پوسته اقیانوسی است.

       

د: مواد تشكیل دهنده گوشته تماماً حالت جامد دارند.

       

 

 

3- گزینه صحیح را انتخاب كنید.

1) متراكم ترین لایه زمین چه نام دارد.

 

الف: گوشته
ب: پوسته
ج: سنگ كره
د: هسته داخلی

 

2) دانشمندان به كمك كدام عناصر به وجود خاصیت مغناطیسی زمین پی برده اند؟

 

الف: منیزیم- آهن
ب: آهن- نیكل
ج: نیكل - آلومینیم
د: منیزیم- آلومینیم

 

3) نازك ترین لایه زمین كدام است؟

 

الف: پوسته قاره ای
ب: پوسته اقیانوسی
ج: گوشته
د: هسته خارجی

 

4) كدام لایه زمین از سه بخش تشكیل شده است؟

 

الف: پوسته

ب: گوشته
ج: هسته
د: هیچ كدام

 

3) برای هر عبارت، كلمه مناسب انتخاب كنید.

 

الف) بخشی از گوشته كه بر اثر گرما مذاب شده است.

ب) داغ ترین لایه كره زمین

ج) به بخش جامد پوسته و گوشته گویند.

د) لایه ای از زمین كه بر اثر عوامل طبیعی به سرعت تغییر می كند.

 

   • دانلود فیلم
  • خرید vpn
  • ضایعات